1. O KONFERENCJI

TEZY

TADEUSZ KOŚCIUSZKO. HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. RELACJE I ZALEŻNOŚCI.

Jest to z pewnością postać honorowana, szeroko znana i powszechnie rozpoznawalna. Uznany został za ważnego bohatera narodowego, którego zasługi są bezdyskusyjne, niekwestionowane. W każdym polskim mieście honorowany jest nazwą ulicy, placu, bulwaru. Tysiące szkół i uczelni nosi jego imię, dla których jest patronem o istotnych konotacjach narodowościowych. Jako zasłużony również dla Stanów Zjednoczonych służy wielu stowarzyszeniom, fundacjom jako symbol genialnego stratega, doskonałego żołnierza i polityka. Jego pomniki, przedstawienia malarskie, medaliony zajmują znaczące miejsce w historii sztuki, jako że wykonywali je najbardziej cenieni artyści. Powszechnie poznane są jego portrety, wizerunki na banknotach, znaczkach czy monetach. Stał się też bohaterem obrazów filmowych, w tym dokumentalnych, a także znalazł się w literaturze jako wzór człowieka odważnego, pełnego zaangażowania w podejmowane przedsięwzięcia i misje.
W tym miejscu pozostaje zastanowić się można czy postać Tadeusza Kościuszki nadal wzbudzać może zainteresowanie, nadal stanowić przedmiot badań, czy wszystko zostało już powiedziane, napisane, wyrzeźbione i namalowane. Wydaje się, że mimo powszechności i uniwersalności wiedzy o tym wyróżniającym się Polaku wciąż pozostają obszary, w których coś można uzupełnić lub dopowiedzieć, skorygować, czy też rozszerzyć stan badań.
Wydaje się również istotnym rozróżnienie dwóch obszarów wiedzy; po pierwsze tego, który bezpośrednio dotyczy przedmiotowej postaci oraz drugi, w którym jego postać patronuje przedsięwzięciom, instytucjom, miejscom oraz jest hasłem wywoławczym, tytułem, symbolem istotnych dokonań uwzględniających kościuszkowskie konotacje historyczne w dziedzinie – na przykład – sztuki, architektury, historii.
W tym kontekście proponuje się podjęcie dyskusji i prezentacji badań własnych w zakresie poniżej przedstawionych obszarów wiedzy:


- Postać Tadeusza Kościuszki: wątki biograficzne, walki niepodległościowe, powstanie, emigracja
- Patron Politechniki Krakowskiej jako symbol nauki, techniki, szkolnictwa
- Tadeusz Kościuszko w sztuce: rysunek, malarstwo, rzeźba, medalierstwo, film, literatura
- Dokonania w zakresie wojskowości: fortyfikacje, strategia wojskowa.
ORGANIZATORZY

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz prof. PK – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Maria J.Żychowska, WA
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, WFMiI
prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada, WIEK
prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak, WIL
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, WM
dr hab. Krystyna Romaniak prof. PK, WA

Sekretariat Organizacyjny:
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego
i Grafiki Inżynierskiej (A-43)
Instytut Projektowania Budowlanego A-4
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Magdalena Bień
tel.: 12 628-29-95
e-mail: konferencja.kosciuszko@pk.edu.pl

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. arch. Maria J.Żychowska – przewodnicząca
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz prof. PK, WA
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, WFMiI
prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada, WIEK
prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak, WIL
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, WM

Sekretariat Naukowy: dr inż. arch. Anna Kulig
LOKALIZACJA KONFERENCJI

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Politechniki Krakowskiej "Działownia"

na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. (nr budynku 10-61)

ZAKWATEROWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie rezerwujemy hoteli.
2. WAŻNE DATY


10 czerwca 2016 roku

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa oraz abstraktu

na adres Politechniki Krakowskiej z dopiskiem KONFERENCJA nt. T. KOŚCIUSZKO
lub adres mailowy konferencja.kosciuszko@pk.edu.pl


15 czerwca 2016 roku

Termin wysłania informacji o akceptacji zaproponowanych tematów referatów15 września 2016 roku

Termin nadesłania referatów w wersji papierowej lub elektronicznej

na adres Politechniki Krakowskiej z dopiskiem KONFERENCJA nt. T. KOŚCIUSZKO
lub adres mailowy konferencja.kosciuszko@pk.edu.pl

Niedotrzymanie tego terminu uniemożliwi dokonanie recenzji artykułu i umieszczenie go w wydawnictwie.24-25 marca 2017 roku

Czas trwania konferencji.

>Przejdź do programu

3. ZGŁOSZENIEPobierz wzór zgłoszenia


4. WYDAWNICTWOPobierz wskazówki dotyczące przygotowania
artykułu naukowego do druku w monografii


Szczegółowe wymogi techniczne zawarte są na stronie Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej:
http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/files/public/Monografie.pdf

5. PROGRAMPobierz pogram konferencji


Piątek 24 marca 2017

10.00 – 11.00 Rejestracja gości
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji
11.15 – 12.45 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA (I)
Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. Marcin Chrzanowski, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, Politechnika Krakowska
NADANIE POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki
KOPIEC KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE: CZYM JEST ? I CO ZNACZY?

Prof. dr hab. Henryk Kocój, Uniwersytet Śląski
CIENIE I BLASKI POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO

Prof. dr hab. Jolanta A. Daszyńska, Uniwersytet Łódzki
KOŚCIUSZKO W WALCZĄCEJ AMERYCE, 1776-1777
12.45 – 13.00 Otwarcie i prezentacja wystawy:
THADDEUS KOSCIUSZKO. MEMORIALISED WORLDWIDE.
autor fotografii: Felix Molski
Galeria Gil
13.00 - 13.30 Przerwa kawowa, Galeria Gil
13.30 – 15.00 SESJA POŁUDNIOWA (II)
Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić, Uniwersytet Jagielloński
LEGENDA KOŚCIUSZKI: MIĘDZY SZWAJCARIĄ I POLSKĄ 1817-1927

Dr Jan A. Konopka, Kosciuszko Muzeum, Solothurn
TADEUSZ KOŚCIUSZKO W PRASIE SZWAJCARSKIEJ 1815-1817

Prof. dr hab. Andrzej S. Kozek, Macquarie University, Australia
TESTAMENT KOŚCIUSZKI – AUSTRALIJSKA PERSPEKTYWA

Mgr Jan M. Loryś, Muzeum Polskie w Ameryce, USA
KOŚCIUSZKO BOHATER DWÓCH NARODÓW, UZNANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
15.00 – 15.15 Otwarcie i prezentacja wystawy
FESTIWALE KOŚCIUSZKOWSKIE POD GÓRĄ KOŚCIUSZKI 2007-2013
autorzy fotografii: Andrzej Kozek, Bogumiła Filip, ks. Przemysław Karasiuk
Galeria Kotłownia
15.15 – 16.00 Lunch, Galeria Gil
16.00 – 17.30 SESJA POPOŁUDNIOWA (III)
Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. Andrzej Kozek, Macquarie University, Australia

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, Politechnika Wrocławska
mgr inż. arch. Napieralska Zuzanna, Politechnika Wrocławska
PANORAMA RACŁAWICKA WE WROCŁAWIU

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Politechnika Krakowska
PRZYKŁAD PRZESTRZENNEJ REALIZACJI MUZEALNEJ W KRAJOBRAZIE NATURALNYM

Prof. nadz. dr hab. Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki
TADEUSZ KOŚCIUSZKO — WSPÓŁTWÓRCA LEGII NADDUNAJSKIEJ

Dr Teresa Kaczorowska, Akademią Humanistyczną, Pułtusk
MIECZYSŁAW HAIMAN – BADACZ AMERYKAŃSKICH DZIEJÓW KOŚCIUSZKI
17.30 – 17.45 Zakończenie obrad, pytania do prelegentów, dyskusja.
17.45 – 19.00 Pokaz filmu KOŚCIUSZKO: JESZCZE POLSKA ZATAŃCZY
19.00 – 21.00 Kolacja, Galeria Gil
W sali obrad w „Działowni” eksponowana będzie wystawa
EKSLIBRYSY KOŚCIUSZKOWSKIE
z kolekcji Krzysztofa Lachowicza.

Sobota 25 marca 2017

9.30 – 11.30 SESJA PORANNA (IV)
Prowadzenie sesji:
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska, Uniwersytet Łódzki

Dr Magdalena Marosz , Archiwum Narodowe w Krakowie
JAK SYPANO KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

Dr inż. Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska
Dr inż. Łukasz Bednarski, Akademia Górniczo-Hutnicza
HISTORIA ZMAGAŃ O STAN TECHNICZNY KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada, Politechnika Krakowska
TADEUSZ KOŚCIUSZKO ZNANY I MNIEJ ZNANY

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
DWÓR KOŚCIUSZKÓW NA SŁAWINKU W LUBLINIE

Dr Milena Woźniak-Koch
MAUZOLEUM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MUZEUM NARODOWYM W RAPPERSWILU
11.30 - 12.00 przerwa kawowa, Działownia
12.00 – 13.30 SESJA POŁUDNIOWA (V)
Prowadzenie sesji:
Prof. nadz. dr hab. Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki

Dr Longina Ordon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
SPORY O TADEUSZA KOŚCIUSZKĘ W POLSKIEJ HISTORIOGRAFII I LITERATURZE

Mgr Adam Tyszkiewicz, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
T. KOŚCIUSZKO – LEGENDA POLSKIEGO CYNCYNATA

Mgr Filip Chmielewski, Muzeum Narodowe w Krakowie
MOTYWY ARCHITEKTONICZNE Z ITALII W TWÓRCZOŚCI MALARSKIEJ I RYSUNKOWEJ
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Z CZASÓW STUDIÓW PARYSKICH.
Na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z lat 70. XVIII wieku.

6. WYSTAWY

1. Wystawa tradycyjna

"Rysunki i wizerunki Tadeusza Kościuszki"
Z kolekcji XX Czartoryskich i Fundacji Imienia Tadeusza Kościuszki

organizator: Muzeum Politechniki Krakowskiej


2. Wystawa internetowa

"Tadeusz Kościuszko – wirtualna odsłona"

organizator: Muzeum Politechniki Krakowskiej

Wybrane wizerunki Patrona Politechniki Krakowskiej przedstawiono w trzech odsłonach:

1. Na kartach pocztowych obejmujących zbiór pochodzący z lat 1901-2016.

2. Na banknotach i monetach emitowanych na terenach Ziem Polskich w latach 1919-1994.
(ze zbiorów Fundacji Imienia Tadeusza Kościuszki)

3. Na znaczkach Poczty Polskiej od początku jej istnienia do współczesności.
(z prywatnej kolekcji profesora Zbigniewa Porady)

Wystawa dostępna jest pod adresem:
http://wystawa.muzeum.pk.edu.pl/

7. GALERIA


Kampus przy ul. Warszawskiej

Kampus w Czyżynach

Kampus przy ul. Podchorążych

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków WA PK
przy ul. Kanoniczej1

Centrum Sportu i Rekreacji
Politechniki Krakowskiej
przy ul. Kamiennej 17


8. LINKI

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY
MIASTO KRAKÓW
PK NA FACEBOOKU

9. KONTAKT

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Sekretariat Organizacyjny:

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43)
Instytut Projektowania Budowlanego A-4
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel.: 12 628-29-95
e-mail: konferencja.kosciuszko@pk.edu.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
Projekt strony: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska, mgr inż. arch. Michał Nessel 2016